سیم و کابل


1- سیم افشان از 0.75 تا 300 میلیمتر

2- کابلهای فشارقوی و ضعیف از یک الی چهار رشته : خشک زمینی و افشان هوایی .

3- کابلهای مخصوص مراکز نفتی و پالایشگاهها با روکش های مخصوص XLPE .

4- کابلهای کنترل از پنج الی پنجاه رشته بصورت گرد یا تخت .

5- کابلهای زره ای ، آرموردار ، سربدار ، ضدانفجار ، ضد مواد شیمیایی ، ضد حریق ، ضد روغن .

6- کابلهای ابزاردقیق و شبکه های کامپیوتری .

7- کابلهای مخابراتی از یک زوج به بالا از نوع : ساده ، شیلددار ، زمینی یا هوایی و فیبر نوری .

8- انواع سیمهای ارتینگ با روکش سبز و زرد و یا بدون روکش .سیم و کابل های احداث نیرو