درباره ما


با بیش از دو دهه فعالیت مستمر و درخشان در عرصه صنعت برق کشور ،با هدف ایجاد برترین تخصص و بر پایه سه اصل استوار می باشد .سه اصل : قدرت ، سرعت و سازش در چهارچوب کمی و کیفی مطلوب آغاز به کار نموده و تاکنون با اتکا به خداوند متعال و سالها تجربه مفید و مستمر و بهره مندی از نیروهای متخصص و کارآزموده و استفاده از تکنولوژیهای نوین و اطلاعات روز دنیا و همچنین مدیریت مبتنی بر اصل مداری بر اساس تضمین کیفیت ، پائینترین قیمت و سریعترین زمان تحویل ، آماده خدمتگذاری به تمامی صنایع کشور میباشد .