مصرف بهینه برق

bargh

تجهیزات برقی و وسایل خانگی چگونه در مصرف بهینه برق اثرگذار هستند؟

ماه تیر، فرصت مناسبی بود برای تمرین درست و بهینه مصرف کردن؛ تمرینی که آمارها نشان می‌دهد بسیار به آن نیاز داریم و ما به عنوان جامعه صنعت برق با ترویج الگوی مصرف بهینه برق و روش های درست استفاده از تجهیزات برق صنعتی یا وسایل برقی خانگی می توانیم نقش موثری داشته باشیم.

ما به‌شدت در زمينه مصرف اسرافكار هستيم و به جامعه ای مصرف گرا تبدیل شده ایم.

جداي از نان كه حدود 30درصد توليد آن به هدر مي‌رود، 30 درصد از ميوه و سبزيجات توليد شده در كشور و 10درصد برنج توليد‌شده توسط كشاورزان نيز عملا دور ريخته مي‌شود. ضمن آنكه در ايراني كه دومين توليد كننده خرما در جهان است حدود 25درصد اين محصول هدر رفته و اسراف مي‌شود.

درحالی كه ميانگين مصرف مشتركان برق خانگی در دنيا 900 كيلووات است، در ايران اين ميزان سه برابر استاندارد جهانی است.آمارها نشان می دهد كه ميانگين مصرف برق در ميان مشتركان خانگی در پايان 1393 به 2740 كيلووات ساعت رسيد كه اين ميزان نسبت به سال پيش از آن 126 كيلووات ساعت رشد نشان می دهد.

بررسی آمارها درعين حال نشانگر آن است كه ميانگين مصرف مشتركان برق خانگی از سال 90 تاكنون حركتی صعودی داشته و تنها در سال 92 اندكی ناچيز كاهش يافته است. اين شاخص از 2500 كيلووات ساعت در سال 90 به ناگاه به 2622 كيلووات ساعت در سال 91 رسيده است. اين رقم در سال 92 با كاهشي اندك به 2614 كيلووات ساعت رسيد اما دوباره در سال 93 روند افزايشی يافت وبه پله 2740 كيلووات ساعت صعود كرد.

هر ماه ،تمرینی است برای اینکه یاد بگیریم در تمام روزهاي سال، برنامه‌ريزي بهتر و رفتار صحيح‌تري در مورد مصرف منابع خدادادی داشته باشيم؛ يعني هم در ‌ماه مهرباني به ياد فقرا باشيم، هم با مصرف بهينه در طول سال، زمينه فقر را از بين ببريم.

دیدگاه ها بسته شده است