ماشینهای الکتریکی و مواد مهندسی بکار رفته در آنها

motor-375

در استانداردهای مختلف تو ضیحات مفصلی در مورد روش های اندازه گیری دما ارائه شده است . در مورد ماشینهای الکتریکی کوچک ، افزایش دمای سیم پیچی معمولا با توجه به افزایش مقاومت آن تعیین می گردد .( روش مقاومت ) برای ماشین با توان نامی تا 600 وات ، استفاده از دما سنج ها ترموکوپل نیز برای اندازه گیری دمای سیم پیچیها مجاز می باشد .( روش دما سنج ) محدوده افزایش دما برای کلاسهای مختلف ماشینها بوسیله استاندارد بین المللی ( IEC شماره 34 ) تعیین گردیده است . این محدودیت ها نه فقط برای سیم پیچی ها ، بلکه برای سایر بخشهای ماشین که عموما عایق بندی نشده اند نیز تععیین می گردد . اغلب استانداردها ، از جمله IEC و NEMA دمای C´40 را به عنوان مقدار مبنا برای دمای محیط در نظر می گیرند . در صورتی که دمای محیط بیشتر از C´40 باشد ، محدوده مجاز افزایش دما متناسب با آن کاهش خواهد یافت . از طرف دیگر ، در استاندارد IEC برای ماشینهایی که در دمای محیطی کمتری از مقدار مبنا یعنی C´40 کار می کنند ، اجازه تصحیح درجه ( حد مجاز ) در مقابل هر درجه کاهش دمای محیط تا سقف C´10 را داده است . محدوده افزایش دما برای موتورهایی که در زیر آب به کار می روند ، بر اساس دمای سیال خنک کننده اندازه گیری می شود . اگر دمای سیال خنک کننده C´30 یا کمتر از آن باشد . C´10 به محدوده افزایش دما (محاسبه شده برای ماشین های خنک شونده با هوا ) افزوده می شود

دیدگاه ها بسته شده است