روشهاي صرفه جويي برق

فف

کاهش استفاده از برق برای نور و روشنایی :

1. اتاقهایتان را روشن کنید. وقتی خورشید غروب می کند، لامپ یک اتاق مرکزی را روشن کرده و از اعضای خانواده بخواهید که ساعات شب را در این اتاق سپری کنند. روشن کردن فقط یک اتاق صرفه جویی بسیار خوبی در نیروی برق خانه خواهد بود.

2. لامپهای برقی را با شمع جایگزین کنید. صرفه جویی در انرژی یعنی نگاهی جدید به تسهیلاتی که تا دیروز نادیده می گرفتیم پیدا کنیم. نیازی نیست که کلاً دست از استفاده از لامپ های الکتریکی بردارید، اما استفاده از شمع در چند شب از هفته صرفه جویی عالی در برق مصرفی خانواده خواهد بود. این کار علاوه بر صرفه جویی در انرژی و پایین آوردن هزینه های خانواده، فضای خانه را از یکنواختی درآورده و محیط را بسیار عاشقانه و صمیمی تر می کند.

3. از نور طبیعی بهره ببرید. در طول روز، خورشید را اولین منبع نور خود بدانید و خانه و محل*کارتان را طوری ترتیب دهید که بتوانید از نور آفتاب نهایت استفاده را ببرید. پرده*ها را کنار بکشید و اجازه دهید نور به طور کامل فضای خانه را روشن کند.

4.لامپ هایتان را عوض کنید. لامپ های قدیمی بیشتر انرژی خود را به صورت گرما می سوزانند تا اینکه نور تولید کنند. آنها را با لامپ های LED یا فلورسنت جایگزین کنید که هر دو آنها انرژی کمتری مصرف می کنند.

دیدگاه ها بسته شده است